Hakkimizda Img1
KORONER HDCT ANJİYOGRAFİ

Konvansiyonel anjiyografi yaklaşık 50 yıldır kalp damarlarının görüntülenmesinde birincil inceleme yöntemidir. Kasık atar damarından kateterle girilerek koroner arter çıkışına kadar kateter ilerletir. Koroner arterlere kontrast madde verilerek görüntüleme yapılır. Damarlarda darlık görülürse tedavi planlanır.

Ancak bu yöntem invazivdir ve %1-2 oranında komplikasyon görülür.

Ön hazırlık ve sedasyon gerektirir. Ortalama 45 dakika sürer ve görece pahalı bir inceleme yöntemidir. Ayrıca 4 hastadan 1'inde darlık saptanmamaktadır.

VCT koroner anjiyografi ise koldaki bir toplar damardan kontrast madde verilerek 5 saniyede yapılır. Kateter kullanılmaz ve işlemden sonra hasta günlük hayatına devam edebilir. Bu yöntemin kullanılmaya başlanması koroner arter görüntülemesinde bir dönüm noktasıdır.

Klinik bulgusu olmayan hasta grubunda kolayca erken koroner darlık tespit edilip tedavi yönlendirilebilmektedir. Birçok hastada ise gereksiz konvansiyonel anjiyografi işlemi yapılmamaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

En sık kullanım sebepleri nelerdir?
Koroner arter hastalığı olduğundan şüphelenilmesi.
Hafif ve orta derecede koroner arter hastalığı riski olan ve atipik göğüs ağrısı tarif eden hastalarda.
Stres testinin yetersiz veya şüpheli pozitif olması durumunda.
Orta veya yüksek derecede koroner arter hastalığı riski olan ancak şikayeti olmayan hastalarda.

Nasıl hazırlık yapılmalıdır ?
4 saat öncesinden açlık gerektirir.
İşlem öncesinde işlemin ve işlem sırasında kullanılan ilacın yan etkileri ayrıntılı olarak anlatılır. Kısa tıbbi özgeçmiş ile ilgili doktor bilgi alır.
İşlem günü ve öncesinde kafein içeren kahve, çay, enerji içecekleri veya soda alınmaması önerilir. Viagra ve benzeri ilaçların kullanılmaması gereklidir.
Bazı durumlarda işlem öncesinde beta blokör adı verilen nabzı yavaşlatan ilaçlar alınması gerekli olabilir.
Hamilelik veya hamilelik şüphesi durumunda bilgi verilmelidir.
Emziren hastalarda 24 saat emzirmeye ara verilmesi önerilir.

İşlem nasıl yapılır?
İnceleme sırasında koldaki toplar damardan kontrast madde verilir. Kontrast madde koroner arterler düzeyine ulaştığında vücuda röntgen ışını gönderilerek gelen sinyal özel bir detektör ile alınır. Bilgisayarlar aracılığı ile koroner arterlerin 3 boyutlu görüntüleri oluşturulur.
İnceleme süresi saniyelerle sınırlı olmakla birlikte ön hazırlıklarla birlikte düşünüldüğünde 5 ila 10 d. sürer.

İnceleme sırasında ve sonrasında ne hissedeceğim?
İnceleme ağrısız, hızlı ve kolaydır.
İnceleme sırasında kullanılan ilaca bağlı vücuda yayılan kısa süreli genel bir sıcaklık hissi, dilde metalik tat hissedilebilir.
İşlem sonrasında günlük normal aktivitelere dönülebilir.

Koroner CT anjiyografinin limitasyonları nelerdir?
Çok kilolu hastalarda görüntü kalitesi yeterli olmayabilir.
Aritmi hastalarında uygun görüntüler alınamayabilir.
Tipik koroner arter hastalığı şikayeti olan yüksek riskli hastalarda konvansiyonel anjiyografi yapılması uygundur. Çünkü aynı seansta tedavi amaçlı stent uygulaması da yapılabilir.