Hakkimizda Img1
KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ (HDCT)

Doktorların hastalığın tanısını koymak için kullandıkları tıbbi bir testtir.

CT özel röntgen ışınları ve bilgisayar kullanarak vücudun içerisi ile ilgili kesit kesit resimler alır. Normal röntgen incelemesine göre çok daha ayrıntılı net görüntüler elde edilir.

CT hemen hemen vücudun tüm bölgeleri ile ilgili kullanılmaktadır. Başlıcaları akciğer, karın, beyin, omurga, damarlar, kalp ve bağırsaklardır.

Geçen birkaç yıl içerisinde CT teknolojisindeki gelişim yeniden hızlandı ve çok dedektörlü sistemler kullanıma girdi. Çok dedektörlü sistemlerle başta kardiyoloji olmak üzere birçok yeni tıp alanında görüntüleme yöntemleri içerisinde önemli pay sahibi oldu.

5 kalp atımında kalbin ve koroner arterlerin, 1 saniyede herhangi bir organın, 10 saniyede ise tüm vücut görüntülenebilir hale geldi.

Yeni geliştirilen detektör teknolojileri ile çok daha düşük dozla, daha kaliteli görüntüler alınabilmektedir.


KULLANILAN BAZI ÖRNEK RADYASYON DOZLARI
İnceleme / Kullanılan radyasyon* / Doğadan alınan radyasyon
Karın Tomografisi: 10 mSv / 3 yıl
Omurga röntgeni: 1.5 mSv / 6 ay
Kemik röntgeni: 0.001 mSv / 1 günden az
Akciğer tomografisi: 7 mSv / 2 yıl
Düşük doz akciğer tomografisi: 1.5 mSv / 6 ay
Akciğer röntgeni: 0.1 mSv / 10 gün
Sinüs tomografisi: 0.6 mSv / 2 ay
Kemik dansitometri: 0.001 mSv / 1 günden az
Mammografi: 0.7 mSv / 3 ay

* Burada verilen radyasyon dozları standart dozlar olup, şu andaki detektör teknolojisi ile bu incelemelerin birçoğunda yarı yarıya düşüş sağlanmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

CT incelemesine nasıl hazırlanmalı?
Birçok CT incelemesinde incelenecek bölgeye göre değişik hazırlık gerekmektedir. Ön hazırlık ile ilgili detaylı bilgi radyoloji teknisyeni veya doktorlarından inceleme öncesinde öğrenilir.
İnceleme öncesinde incelenecek bölge ve bölgeye yakın olan her türlü metalin çıkarılması gerekmektedir.
Bazı CT incelemelerinde inceleme sırasında kontrast madde kullanılmaktadır. Kullanılan kontrast madde ile ilgili ayrıntılı bilgi inceleme öncesinde verilecektir.
İnceleme öncesinde hamilelik veya hamilelik şüphesi radyoloji teknisyeni veya doktoruna bildirilmelidir.

İnceleme nasıl yapılır?
Özel röntgen ışınları incelenecek bölgeye gönderilir. Vücudun farklı bölgeleri, sağlıklı ve hastalıklı organlar rönten ışınını farklı absorbe ederler. Gelen veriler dedektörler aracılığı ile toplanır ve bilgisayarlarda görüntüye dönüştürülür.
Her biri yaklaşık yarım milimetre olan çok sayıda kesit elde edilir. Bilgisayarlarda çok boyutlu görüntü haline getirilerek incelenir.
İncelemesi süresi oldukça kısa olup saniyeler ile ölçülür.

İnceleme sırasında ne hissedeceğim?
CT incelemeleri genelde ağrısız ve kolay incelemelerdir.
Bazı incelemelerde gerekli olan kontrast madde alınımı sırasında sıcaklık, ağızda metalik tat benzeri duygular hissedilebilir.
İnceleme sonrasında hasta normal hayatına dönebilir.

Yarar ve zararları nelerdir?
CT günümüzde birçok hastalığın tanısı için kullanılmaktadır. Hasta için riskli olabilecek yöntemlere gerek kalmaksızın hastalığın tanısı ve tedavisi yönlendirilebilir.
İnceleme sonrasında hastanın üzerinde radyasyon kalmaz.
Kullanılan radyasyon oldukça düşük ihtimalle kansere yol açabilir. Radyasyon dozu oldukça azaltılarak tıbbi incelemeler yapılıyor olsa da incelemenin hastaya yararları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
İnceleme öncesinde hamile veya hamilelik riski ile ilgili bilgi verilmelidir.
Emzirme dönemindeki kadınlarda kullanılabilir. Ancak ilaç kullanılmışsa 24 saat emzirmeye ara verilmesi önerilir.
Kontrast madde kullanımına bağlı oldukça nadir olmakla birlikte alerjik reaksiyonlar görülmektedir. Bununla ilgili bilgilendirme inceleme öncesinde verilecektir. Alerjiye karşı gerekli olan ilaç ve tıbbi malzemeler her zaman bulundurulmaktadır.
Radyasyona en çok çocuklar duyarlıdır. Bu nedenle çocuklarda kullanılırken gerekliliği daha çok sorgulanmalıdır.