Hakkimizda Img1
İNCE İĞNE TİROİD ASPİRASYON BİYOPSİSİ

Tiroid bezinde yer alan nodüllerin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu her zaman ultrasonografi ile kesin olarak anlaşılamayabilir. Bu durumda ince iğne aspirasyon biyopsisi gereklidir.

İnce iğne tiroid biyopsisi sırasında tiroid bezinden çok az miktarda örnek ince bir iğne ile aspire edilerek alınır ve alınan hücreler patolojik olarak değerlendirilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Önceden yapılması gereken bir hazırlık var mı dır?
Kan sulandırıcı kullanılıyorsa önceden biyopsiyi yapacak doktorun bilgilendirilmesi gerekir. Muhtemelen 3 gün bu tür ilaçların kullanılmaması önerilecektir. Bunun dışında genellikle herhangi bir ön hazırlık gerektirmez.

İşlem nasıl yapılır?
İşlem öncesinde biyopsi yapılacak bölge temizlenir ve antiseptik kullanılır.
İşlem sırasında oldukça bir ince iğne aspire etmek için kullanılır. Aspirasyon öncesinde ve aspirasyon sırasında ultrasonografi ile bakılarak işlemin doğru yerden yapıldığı anlaşılır.
Alınan örnekler bir lama yayılarak hasta başında uzman patolog tarafından değerlendirilir. Aspire edilen materyalin yeterli olduğu görülürse işlem sonlandırılır. Bazı durumlarda birkaç kez işlemin tekrarlanması gerekmektedir.
İşlem sonrasında biyopsi yapılan bölgeye kısa süreli hafif bası uygulanır. Dikiş gerektirmez. İşlem genelde 10 ile 30 d. sürer.

İşlem sırasında ve sonrasında ne hissedeceğim?
İşlem sırasında iğne, cilt-cilt altı dokular ve tiroid bezinde ilerlerken az miktarda rahatsızlık hissi duyulabilir.
Genelde işlem sonrasında normal günlük aktivitelere dönülebilir. İşlem sonrasında biyopsi yerinde birkaç gün süren ağrı ve kızarıklık olabilir. Basit ağrı kesiciler kullanılır.

İşlemin yararları ve riskleri nelerdir?
İnce iğne tiroid aspirasyon biyopsisi sonrası patoloğun verdiği sonuç % 95 güvenilirdir.
İşlem sonrasında nodülün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu anlaşılır ve buna göre tedavinin şekline karar verilir.
Çok nadiren de olsa biyopsi sahasında kanama, enfeksiyon veya hasara yol açabilir.