Hakkimizda Img1
KEMİK DANSİTOMETRESİ

Kemik dansitometresi kemik mineral kaybını belirlemek amacı ile yapılan radyolojik incelemedir. Genellikle inceleme …… omurları ve kalça kemiğine yönelik yapılır. Ancak bazen tüm vücut incelemesini gerektiren durumlar olabilir.

Kemik dansitometresi doktorlar tarafından osteoporoz amacı ile kullanılır. Osteporoz genellikle postmenopozal hanımları etkiler. Ancak az olmakla birlikte erkekler de etkilenebilmektedir. Osteoporoz kemikte kalsiyum kaybı ve yapısal değişiklikler nedeni ile zaman içerisinde incelmeye kırılgan olmaya yol açan hastalıktır.

Kemik dansitometresi aynı zamanda başka bir hastalığa veya başka bir hastalık için kullanılan ilaçlara bağlı olarak da gelişebilir. Bunun tespit edilmesi için kullanılabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu test öncelikle kimlere önerilir ?
Postmenopozal dönemdeki kadınlar.
Daha önce kendisinde ve annesinde kalça kırığı olanlar.
Sigara kullananlar.
Postmenopozal dönemde 170 cm'den daha uzun veya 57 kg 'dan daha zayıf olan kadınlar kemik kaybına yol açan ……
Kortüzyon, yüksek tiroid ilaçları kemik kaybına yol açan ilaç kullananlar, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veya hiperparotiroidi hastalığı bulunanlar .
Ailede osteoporoz olanlar.
Küçük bir travmadan sonra kırık …
Röntgen incelemesinde osteoporoz bulgusu olanlar.

İncelemeden önce yapılması gerekenler nelerdir ?
24 saat öncesinden itibaren kalsiyum içeren ilaçlar alınmamalıdır. İncelemeden önce ağız ve damar yolu ile kontrast madde alınmamış olması gereklidir.
Gebelikte test yapılamaz.
İnceleme günü ve öncesinde yemek yenebilir. Kalsiyum içeren ilaçlar dışında tüm ilaçlar alınabilir. Özel diyet gerektirmez.

İnceleme nasıl yapılır ?
Dansitometre incelemesi 5 ile 15 dk arasında ölçülmektedir. İnceleme sırasında ağrı hissedilmez. Her hangi bir ilaç uygulamasını gerektirmez. Anestezi gerektirmez.
Son derece düşük doz ….. kullanılır. Normal bir akciğer grafisinin 10/1 veya günlük ….. alınan radyasyona eş miktardadır. İnceleme sonrasında hastada radyasyon kalmaz.